Download - Subtitle

24 6x06

Rel: (24 6x06 Day 6 11 00 AM 12 00 PM DVD MEDiEVAL tr)

 • Rating:

  3x 1x

 • Language:

  Turkish

 • Filename:

  24 - 6x06 - Day 6 11 00 AM - 12 00 PM.DVD.MEDiEVAL.tr.srt

 • Added:

  2008-05-01 | 11:33:19

 • Downloads:

  225

 • Release:

  MEDiEVAL DVDRip

Preview

 • ??nk?, sen hep yapman gerekenleri
  yapars?n, de?il mi Jack?

  617
  00:37:49,520 --> 00:37:52,120
  Babam'?n sana ihtiyac? olup
  senin yok oldu?un zamana ne demeli?

  618
  00:37:52,240 --> 00:37:54,000
  Hadi Jack, bunu temizlemek i?in
  bize bir ?ans ver.

  619
 • 00:37:54,120 --> 00:37:56,160
  Baba, d?rt bomba daha var.

  620
  00:37:56,280 --> 00:37:58,720
  Bu aileyi korumak ad?na
  binlerce insan?n daha...

  621
  00:37:58,840 --> 00:38:01,440
  ...?lmesine g?z yumamam,
  g?z yummayaca??m.

  622
 • 00:38:01,600 --> 00:38:03,760
  Yanl??! Aileni korumak
  her ?eydir ve san?r?m...

  623
  00:38:03,880 --> 00:38:06,160
  ...merhum e?in de bana kat?l?r.
  - Seni k?pek!

  624
  00:38:10,440 --> 00:38:12,320
  Tamam.
  Senin dedi?in gibi olsun.

 • 625
  00:38:12,440 --> 00:38:14,040
  - Yapma, Baba!
  - Hay?r, hay?r. O hakl?.

  626
  00:38:15,000 --> 00:38:16,240
  CTU'yu ara.

  627
  00:38:20,480 --> 00:38:21,920
  Hi? sanm?yorum.

  628
 • 00:38:23,400 --> 00:38:24,960
  Hey, ne yap?yorsun?

  629
  00:38:25,080 --> 00:38:26,600
  ?ek ?u silah?.

  630
  00:38:27,200 --> 00:38:30,000
  Sen bana ?al???yorsun.
  - Hay?r, Baba. ?al??m?yor.

  631
  00:38:34,160 --> 00:38:35,040
 • Delilik bu.

  632
  00:38:35,320 --> 00:38:38,320
  Seni ba??bo? b?rak?p, her ?eyi y?netmeni
  izleyece?imi sanm?yordun herhalde?

  633
  00:38:38,440 --> 00:38:40,400
  - S?yle, silahlar? kald?rs?nlar.
  - Kes sesini, Baba.

  634
  00:38:43,480 --> 00:38:45,920
Other formats:
Download in SRT Download in SUB Download in SSA Download in SMI
Download