Download - Subtitle

The Rite

Rel: (the rite (2011))

Info
 • Rating:

  0x 0x

 • Language:

  Italian

 • Filename:

  the rite (2011).txt
  the rite (2011).txt

 • Added:

  2011-09-14 | 13:29:08

 • Downloads:

  34

 • Release:

 • In other languages:

  en gr cr ro es bg sr tr fr ar
  br pl nl hu ru pt sl fi et
  he cz po sw no da is eu sq

Preview

 • {1}{100}www.napiprojekt.pl - nowa jako?? napis?w.|Napisy zosta?y specjalnie dopasowane do Twojej wersji filmu.
  {1}{72}movie info: XVID 640x272 23.976fps 700.0 MB
  {97}{165}Scaricato da www.opensubtitles.org
  {240}{305}Nie b?j si?.
  {360}{440}Czy wierzysz w grzech?
  {503}{580}Nie ma w co wierzy?.
  {983}{1081}Oparte na prawdziwych wydarzeniach.
  {2062}{2119}Rytua?
  {3500}{3561}ver. 1 .0
  {4220}{4321}T?umaczenie: GHunter | Korekta: kuros
  {4915}{4959}-Sko?czy?e??|-Tak.
  {4963}{5031}Wi?c umyj si? i chod? je??.
  {5035}{5097}My?em si?.
  {5131}{5190}To jedz.
  {5538}{5582}Jak to zrobi?a?
  {5586}{5630}Co?
  {5634}{5678}Zabi?a si?.
  {5682}{5750}Michael. powtarza?em ci wiele razy.
  {5754}{5822}S?u?ymy martwym,|ale o nich nie rozmawiamy.
  {5826}{5894}To sprowadza nieszcz?cie.
  {5898}{5966}Trzymamy martwych ludzi w domu, tato.
  {5970}{6041}Mo?e by? gorzej?
  {7265}{7309}-?artujesz?|-Nie, Eddie.
  {7313}{7357}Czekaj, czemu?
  {7361}{7405}?ebym m?g? si? st?d wyrwa?.
  {7409}{7453}Dlaczego mu nie powiesz,|?e chcesz studiowa??
  {7457}{7500}Masz dobre oceny, dasz rad?.
  {7504}{7596}-My?lisz, ?e zap?aci?|-A seminarium?
  {7600}{7668}Co? Seminarium, serio?
  {7672}{7764}Tak m?wisz mi, ?e jeste? gejem?|Spoko. ?artuj?.
  {7768}{7860}Nie ?apiesz. U mnie w rodzinie jeste? albo|grabarzem, albo ksi?dzem. Po prostu.
  {7864}{7908}To zmie? nazwisko.
  {7912}{8004}Za p?no, by?em na egzaminach|wst?pnych.
  {8008}{8076}-Co?|- Zda?em.
  {8080}{8148}Wyje?d?am w poniedzia?ek.
  {8152}{8196}To... szale?stwo.
  {8200}{8244}Stary. sprawdza?em to,
  {8248}{8292}Min? 4 lata nim b?d? ?lubowany.
  {8296}{8364}Je?eli nie wyjdzie, to mog? odej??.
  {8368}{8432}Jaka wiara.
  {8464}{8507}Wiesz co, Eddie?|Kutas z ciebie.
  {8511}{8555}?wietnie, jakkolwiek.
  {8559}{8651}Nigdy ci si? nie wyspowiadam.|Wiesz o tym. prawda?
  {8655}{8675}Na koszt firmy.
  {8679}{8747}Nie w?ciekn? si?,|?e rozdajesz piwo?
  {8751}{8771}Nie, je?eli si? nie dowiedz?.
  {8775}{8819}A co z posuwaniem klient?w?
  {8823}{8887}Pieprz si?.
  {8895}{8939}Pij, ko?cz? za 10 minut.
  {8943}{9005}Na hejna?.
  {9063}{9107}Na hejna??
  {9111}{9212}Lepiej korzystaj nim obecn? ci wacka.
  {9255}{9326}Na razie. wacku.
  {10214}{10282}Nie martw si?.
  {10286}{10351}B?l znikn??.
  {10358}{10415}B?g...
  {10454}{10516}go zabra?.
  {10597}{10667}Michael, wejd?.
  {10717}{10782}Nie b?j si?.
  {11341}{11385}Cztery lata p?niej.
  {11389}{11433}To zawsze wielki zaszczyt
  {11437}{11504}spogl?da? na nowych diakon?w
  {11508}{11622}jak przygotowuj? si? do|siania s??w Chrystusa.
  {11628}{11720}Przez kolejne miesi?ce|b?dziecie oceniani
  {11724}{11816}i w ko?cu b?dziecie mieli|mo?liwo?? przyj?? ?luby.
  {11820}{11888}Zostawiam was z t? decyzj?.
  {11892}{11960}Z ewangelii ?w. Jana
  {11964}{12032}Nie wybra?e? mnie,
  {12036}{12104}to ja wybra?em ciebie
  {12108}{12195}i posy?am ci owoce wieczne.
  {12803}{12847}Michael.
  {12851}{12909}Wyniki.
  {12923}{13014}-l historii sztuki.|-Dzi?kuj?.
  {13043}{13111}Co z teologi??
  {13115}{13159}Jakby? obla? celowo.
  {13163}{13231}Rozkojarzy?em si?.|Koniec roku, po prostu.
  {13235}{13336}Wpadnij do biura,|porozmawiamy o tym.
  {13475}{13546}Skacz. zabij go.
  {13762}{13833}Stary. szczerze?
  {14937}{14957}Michael!
  {14961}{15022}Zaczekaj!
  {15489}{15561}Wezwijcie karetk?
  {15944}{16026}Pob?ogos?aw mnie. ojcze.
  {16088}{16132}Ojcze.
  {16136}{16208}Pob?ogos?aw mnie.
  {16232}{16276}Prosz?. ojcze.
  {16280}{16358}Nie chc? tak umiera?.
  {16448}{16515}Poprzez nadan? mi moc
  {16519}{16635}Niech zst?pi duch ?wi?ty,|by ta istota obudzon? zosta?a
  {16639}{16719}w ?wiecie pozaziemskim
  {16735}{16823}l mog?a ?y? w Duchu ?wi?tym.
  {16831}{16923}Bo?e, pytam czy przyjmujesz to dziecko...
  {16927}{16999}Jak masz na imi??
  {17023}{17081}Sandra.
  {17167}{17283}Pytam, czy przyjmujesz to dziecko|w swe kochaj?ce ramiona...
  {17287}{17355}by mog?a odej?? w spokoju...
  {17359}{17403}kt?rego nas nauczy?e?.
  {17407}{17522}Przez ten znak zosta?a? namaszczona|moc? ?aski odkupienia naszego pana,
  {17526}{17670}i oczyszczona ze wszystkich grzech?w|przed przybyciem do miejsca...
  {18821}{18865}Michael.
  {18869}{18961}Nadal nie rozumiem jak to si? sta?o.
  {18965}{19033}Nie powiniene? o tym my?le?.
  {19037}{19081}To by? wypadek, naprawd?.
  {19085}{19129}Ci?ko o tym nie my?le?.
  {19133}{19217}Czuj? si? odpowiedzialny,
  {19229}{19297}Znasz ?redni wiek zakonnic?
  {19301}{19345}69.
  {19349}{19441}Trzy tysi?ce parafii w USA|nawet nie ma kap?ana.
  {19445}{19489}M?wisz to ka?demu,|kto chce odej???
  {19493}{19587}Nie, tylko tym w kt?rych wierz?.
  {19612}{19722}Rzuci?em palenie i uzale?ni?em si?|od tego.
  {19924}{20016}To, co widzia?em tej nocy,|by?o wyj?tkowe.
  {20020}{20088}Znam do?wiadczonych ksi?y,|kt?rzy nie daliby rady.
  {20092}{20184}Po prostu powtarza?em modlitwy|nad cierpi?c? dziewczyn?.
  {20188}{20232}S?owa nic dla ciebie nie znacz??
  {20236}{20327}Czy ojciec zrozumia? m?j list?
  {20332}{20448}Tak, zdecydowa?em nie przekazywa?|go prze?o?onym.
  {20452}{20519}-Dlaczego?|-My?l?. ?e pope?niasz b??d.
  {20523}{20567}To ten moment, kiedy mawia si?
  {20571}{20684}''To moja wina'' i|''Zosta?my przyjaci?mi''.
  {20739}{20807}Smakuje jak g?wno.
  {20811}{20903}Je?eli seminarzysta nie przyjmie ?lub?w.|to zgodnie z artyku?em 15...
  {20907}{21023}ko?ci? ma prawo zamieni? stypendium|na kredyt studencki.
  {21027}{21120}By?by? winny ponad 100 tysi?cy.
  {21147}{21167}Czemu mieliby?cie to zrobi??
  {21171}{21239}Nie m?wi?. ?e to zrobi?...
  {21243}{21305}jeszcze...
  {21339}{21431}By?e? grabarzem przed wst?pieniem, tak?
  {21435}{21479}To chyba oznacza, ?e|nie jeste? wybredny.
  {21483}{21548}O co chodzi?
  {21578}{21718}W ostatnim roku Watykan otrzyma?|p? miliona zg?osze? o op?taniu.
  {21722}{21790}-To co? do statystyk.|-Nadal nie nad??am.
  {21794}{21838}Sp?yn?a decyzja...
  {21842}{21969}by umie?ci? egzorcyst? w ka?dej|diecezji, w ci?gu roku.
  {21986}{22102}Jak pewnie zauwa?y?e? to niezbyt|zaszczytna propozycja.
  {22106}{22150}To nowy program Watykanu
  {22154}{22261}przeznaczony do nauki obrz?du egzorcyzmu.
  {22274}{22342}Poproszono mnie,|bym rozejrza? si? za kandydatami.
  {22346}{22407}Moment...
  {22418}{22493}Mam by? egzorcyst??
  {22561}{22581}Czemu?
  {22585}{22629}Dlaczego ja?
  {22633}{22677}Nie wiem, w co wierz?.
  {22681}{22725}Racja.
  {22729}{22749}Pami?tam jak w li?cie
  {22753}{22869}wyja?nia?e?, ?e poszed?e? do seminarium|by od czego? uciec.
  {22873}{22965}Prawda jest taka, ?e mog?e?|uciec gdziekolwiek, a trafi?e? tu.
  {22969}{23026}Czemu?
  {23041}{23085}Po prostu spr?buj.
  {23089}{23205}A potem, je?eli nadal b?dziesz chcia?|odej??, porozmawiamy.
  {23209}{23325}Dwa miesi?ce w Rzymie.|Jak bardzo mo?e by? ?le?
  {24815}{24887}Zatrzymaj reszt?.
  {26613}{26705}W momencie, gdy wzywany jest|egzorcysta, by przeprowadzi? obrz?d
  {26709}{26794}proboszcz musi si? upewni?
  {26805}{26873}?e wszelkie wyja?nienia medyczne|zosta?y wyczerpane.
  {26877}{26969}Mo?e jednak zakwestionowa? op?tanie
  {26973}{27041}i przekaza? spraw? biskupowi.
  {27045}{27113}Za zgod? biskupa
  {27117}{27233}wzywany jest egzorcysta,|by potwierdzi? op?tanie.
  {27237}{27340}Pierwsze objawy op?tania s? delikatne.
  {27357}{27401}Trzymanie si? z boku.
  {27405}{27463}apatia.
  {27477}{27558}trwa?e dr?enie ko?czyn.
  {27596}{27664}Mo?na to zlekcewa?y?,|a? ofiara
  {27668}{27712}b?dzie g??boko w obj?ciach demona.
  {27716}{27824}To zrobiono podczas|egzorcyzm?w w Turynie.
  {27932}{28024}Kobieta prze?y?a bez wody i jedzenia|przez 8 tygodni...
  {28028}{28106}nim demon j? uwolni?.
  {28124}{28240}Szcz?ka tego m?czyzny nagle si?|przesun?a podczas czytania Pisma.
  {28244}{28336}Nie by? w stanie nawi?zywa? kontaktu
  {28340}{28443}ani nie zosta? przez nikogo dotkni?ty.
  {28484}{28566}Demony to zast?py diab?a
  {28579}{28671}cz?sto dzia?aj? w grupach,|jak oddzia?
  {28675}{28695}zatruwaj?c ofiary.
  {28699}{28767}Zadaniem egzorcysty jest
  {28771}{28863}okre?lenie ilo?ci demon?w|i ich imion.
  {28867}{28959}tego demony chroni? najmocniej.
  {28963}{29007}Kiedy egzorcysta ma imi?
  {29011}{29108}mo?e zacz?? przejmowa?|kontrol?...
  {29131}{29199}i je wyp?dzi?.
  {29203}{29274}Kogo my tu mamy?
  {29323}{29391}-Michael Kovak.|-Przepraszam?
  {29395}{29439}Michael Kovak.
  {29443}{29487}A, tak.
  {29491}{29510}Amerykanin.
  {29514}{29630}-Tak, przepraszam za sp?nienie.|-C?. wol? punktualno?? ni? przeprosiny.
  {29634}{29702}Witaj, siadaj.
  {29994}{30062}Najbardziej znany objaw op?tania
  {30066}{30173}to negatywna reakcja|na obiekty ?wi?cone.
  {30186}{30274}Krucyfiksy, wod? ?wi?con?..,
  {30282}{30326}M?czyzna, kt?rego s?yszeli?cie
  {30330}{30422}reagowa? na krzy?, umieszczony|na jego g?owie.
  {30426}{30470}- Przepraszam, ojcze.|- Tak?
  {30474}{30541}Co, je?eli cierpia? z powodu|uroje? o op?taniu?
  {30545}{30589}Czy nie reagowa?by tak samo?
  {30593}{30716}Racja, ?atwo pomyli? chorob?|psychiczn? z op?taniem.
  {30737}{30829}Egzorcysta musi zauwa?y? r?nic?.
  {30833}{30877}Jak?
  {30881}{30925}Jest wiele sposob?w.
  {30929}{31021}Na przyk?ad, schizofrenicy nie wiedz?,|?e majacz?.
  {31025}{31115}Tak samo jak op?tani, prawda?
  {31121}{31189}Ale op?tani maj? okresy ?wiadomo?ci.
  {31193}{31237}Tak samo jak chorzy.
  {31241}{31333}Nie mo?na stwierdzi? op?tania|tylko po majaczeniu
  {31337}{31429}M?czyzna na nagraniu jest Niemcem.
  {31433}{31500}Jakim cudem m?wi po rosyjsku?
  {31504}{31596}Jak ch?opiec z Afryki, znaleziony|400 kilometr?w od wioski
  {31600}{31644}mo?e m?wi?, ?e porwali go kosmici?
  {31648}{31692}To jest nieprawdopodobne.
  {31696}{31764}Ale my nazwiemy go szale?cem,|a Niemiec nie,
  {31768}{31863}bo wierzy w obcych,|a nie w Boga.
  {31912}{32028}Nie jeste?my tu, by dywagowa?|nad nauk? i religi?.
  {32032}{32165}Celem kursu jest spostrze?enie|zjawisk przez pryzmat wiary.
  {32176}{32244}Wi?c w co wierzycie, obcych czy Boga?
  {32248}{32292}Jedno i drugie.
  {32296}{32364}Ciekawa perspektywa jak na ksi?dza.
  {32368}{32412}Nie jestem ksi?dzem...
  {32416}{32436}...jeszcze.
  {32440}{32507}Wi?c toczysz ostatni? walk?|z ateizmem?
  {32511}{32603}Raczej jak z natr?tn? eksdziewczyn?.
  {32607}{32651}Angelina.
  {32655}{32760}idziemy do biblioteki,|do??czysz do nas?
  {33183}{33251}Dzi?kuj?. Do zobaczenia na mszy.
  {33255}{33323}Michael. Przejd?my si?.
  {33327}{33395}Rozumiem, ?e poleci? ci?|ojciec Mathew
  {33399}{33443}Tak.
  {33447}{33491}To m?j przyjaciel, studiowali?my|razem w Loyoli.
  {33495}{33586}Kaza? mi mie? na ciebie oko.|Uwa?a, ?e masz potencja?.
  {33590}{33634}To ci?ka kwestia.
  {33638}{33703}Dla nas obu.
  {33710}{33754}Co my?lisz o kursie?
  {33758}{33802}Nie wiem, jak z niego skorzysta?.
  {33806}{33850}Tak podejrzewa?em.
  {33854}{33946}Powiedz mi, czy wierzysz w grzech?
  {33950}{34042}Tak, tylko nie wierz?,|?e jest sprawk? diab?a.
  {34046}{34114}Je?eli jest win? diab?a,
  {34118}{34186}to trzeba rozpatrze?, ?e wszyscy grzeszymy.
  {34190}{34282}Wi?c je?eli wszyscy jeste?my diab?em,|to jak mamy z nim walczy??
  {34286}{34402}Jutro polecam rozwa?y? to|na spacerze po Rzymie.
  {34406}{34497}Mo?esz z?o?y? wizyt? mojemu przyjacielowi.
  {34501}{34521}Ojcowi Lucasowi?
  {34525}{34593}Jest Walijczykiem, Jezuit?.
  {34597}{34641}Stosuje do?? klasyczne metody.
  {34645}{34713}Studiowa? u ojca Carmine De Filippis,
  {34717}{34785}- Nie wiem, co to znaczy.|- To znaczy, ?e si? zna.
  {34789}{34915}Z rado?ci? przedstawi ci dowody,|kt?rych potrzebujesz.
  {37187}{37255}- Ojciec Lucas?|- Tak?
  {37259}{37327}Jestem Michael Kovak.
  {37331}{37408}- Amerykanin.|- Tak.
  {37427}{37471}-Nie lubisz kot?w?|-Nie szczeg?lnie.
  {37475}{37542}Witaj w Rzymie.|Jest pe?en kot?w,
  {37546}{37614}Pr?bowa?em nada? im imiona|ale to bez sensu.
  {37618}{37731}Dla kota nie ma to znaczenia,|kiedy si? ?asi.
  {37738}{37818}W ka?dym razie, witaj.
  {37858}{37943}Upewnij si?, ?e nie wejd?.
  {37954}{38008}Nie.
  {38074}{38118}Ojciec Xavier powiedzia? mi, ?e masz problem.
  {38122}{38190}Chyba nie wyja?ni? tego dok?adnie.
  {38194}{38238}Do?? dok?adnie.
  {38242}{38319}Spotkasz si? z kim?.
  {38338}{38405}O wilku mowa.
  {38673}{38765}Niech B?g ci? b?ogos?awi, ojcze,|za to spotkanie.
  {38769}{38854}Nie mnie trzeba dzi?kowa?.
  {38889}{38959}Po?? w kuchni.
  {39033}{39091}Usi?d?,
  {39153}{39197}Nakarmi?e? je?
  {39201}{39272}Nie, nie trzeba.
  {39297}{39394}Lucia. Gabriella. Dante. Federico.
  {39560}{39604}Gdzie Hermiona?
  {39608}{39628}Chod?.
  {39632}{39676}Nie, chc? zobaczy? Hermion?.
  {39680}{39750}P?niej, chod?.
  {40088}{40180}Je?eli chcesz popatrze?, musisz mi pom?c.
  {40184}{40204}Z czym?
  {40208}{40276}Egzorcyzmem, a co my?la?e??
  {40280}{40348}Albo mo?esz zosta? z jej ciotk?.
  {40352}{40396}To mo?e by? zabawne.
  {40400}{40444}Twoja decyzja.
  {40448}{40539}Cokolwiek zrobisz, nie m?w do niej|bezpo?rednio.
  {40543}{40587}Je?eli poprosz?, ?eby? j?|przytrzyma?,
  {40591}{40683}najlepiej z?ap za ramiona z ty?u
  {40687}{40731}i staraj si? utrzyma? pozycj? siedz?c?.
  {40735}{40803}Duch jest cwany, jeszcze|si? nie ukaza?.
  {40807}{40875}-Duch?|- Duch.
  {40903}{40971}Demon, diabe?.
  {40975}{41043}Je?eli si? nie ukaza? to sk?d wiadomo,|?e jest op?tana?
  {41047}{41139}Daj mi co?, co nale?y do ciebie.
  {41143}{41211}W?? to tutaj.
  {41215}{41235}Co to, dolar?
  {41239}{41307}Szybko, to dla twojego dobra.
  {41311}{41375}Co jeszcze?
  {41383}{41451}Ach, tak. Michael, tak?
  {41455}{41522}Odpuszczam ci wszystkie grzechy,|jakie pope?ni?e? w przesz?o?ci,
  {41526}{41570}w imi? Ojca, i Syna, i Ducha ?wi?tego.
  {41574}{41654}-Amen.|-Dobrze. chod?.
  {41694}{41786}Jeszcze co?. Je?eli mo?esz, nie patrz jej w oczy.
  {41790}{41858}Cokolwiek robisz, nie r?b bezpo?rednio.|To sam diabe?.
  {41862}{41930}-Zostaw to mnie. Rozumiesz?|-Spoko.
  {41934}{41978}-Rozumiesz?|-Tak.
  {41982}{42002}C?, tak m?wisz.
  {42006}{42113}Pochyl g?ow?, m?dl si?|i ?ycz powodzenia.
  {42869}{42913}Jak si? masz?
  {42917}{42961}Normalnie.
  {42965}{43023}Jad?a??
  {43109}{43177}Co z dzieckiem?
  {43181}{43246}Musisz je??.
  {43253}{43305}Ok.
  {43349}{43393}Um....
  {43397}{43465}Co sta?o si? od wtorku?
  {43469}{43574}Nie wytrzymam.|M?wi nawet w trakcie snu.
  {43732}{43776}Zgadnie, co jest w torbie.
  {43780}{43839}Rosaria?
  {43852}{43920}Widzisz torb??
  {43948}{44030}Powiedz, co w niej jest.
  {44044}{44088}Sk?d mam wiedzie??
  {44092}{44159}Wi?c zgadnij.
  {44212}{44232}Nie wiem.
  {44236}{44280}Oczy?? umys? i zgadnij.
  {44284}{44352}To nie test, po prostu spr?buj.
  {44356}{44376}Nie chc?.
  {44380}{44445}Nakazuj? Ci!
  {44787}{44849}Poka? jej.
  {45075}{45119}Masz.
  {45123}{45191}Wiedza nieznanych.
  {45195}{45239}To najszybszy test na op?tanie.
  {45243}{45330}Diabe? ostro w niej dzia?a.
  {45363}{45415}Ok.
  {45506}{45550}Uh....
  {45554}{45646}Czy powiedzia?am, co jest w torbie?
  {45650}{45694}Czy teraz m?wi?
  {45698}{45757}Co m?wi?
  {45794}{45838}Obrzydliwe rzeczy.
  {45842}{45920}Musisz mi powiedzie?.
  {46226}{46306}Powiedzia? swoje imi??
  {46346}{46390}Znasz jego imi??
  {46394}{46414}Powiedz je.
  {46418}{46477}Powiedz.
  {47592}{47715}Nie mog? rozmawia? jestem w trakcie|robienia czego?.
  {48000}{48065}Zamknij si?!
  {48096}{48164}Zamknij si?, ksi?ulku.
  {48168}{48212}Nie mo?esz mnie dotyka?.
  {48216}{48260}Jeste? obrzydliwy.
  {48264}{48308}Zabieraj brudne ?apska.
  {48312}{48356}Zamknij si?!
  {48360}{48380}Nie dotykaj mnie!
  {48384}{48428}Odejd? ksi?e!
  {48432}{48523}?mierdzisz, jeste? obrzydliwy.
  {49127}{49171}Rosaria.
  {49175}{49234}Rosaria.
  {49247}{49312}Otw?rz usta.
  {49367}{49438}Jak si? czujesz?
  {49558}{49610}Ok.
  {49798}{49857}To tyle.
  {50086}{50130}Naprawd?, tyle?
  {50134}{50258}A czego si? spodziewa?e??|Trz?sienia g?ow?, wymiocin?
  {50302}{50370}Uwalnianie ducha mo?e trwa? miesi?cami.
  {50374}{50418}Wi?c nadal jest op?tana?
  {50422}{50466}Tak.
  {50470}{50561}Wiem, ?e mi nie wierzysz, ale...
  {50565}{50624}powiedz.
  {50637}{50729}czy z?odziej zapala ?wiat?o,|gdy przychodzi okra?? tw?j dom? Nie.
  {50733}{50824}Woli by? my?la?, ?e go nie ma.
  {50829}{50921}Jak diabe?. Woli by? wierzy?,|?e go nie ma.
  {50925}{51065}To robi si? skomplikowane, gdy brak diab?a|jest dowodem na jego istnienie.
  {51069}{51123}Tak.
  {51357}{51425}lnteresuj?ce w sceptykach, ateistach
  {51429}{51526}jest to. ?e zawsze szukaj? dowodu.
  {51548}{51616}Pytanie brzmi: co zrobimy,|gdy go znajdziemy?
  {51620}{51664}-''My''?|-Tak.
  {51668}{51736}S? momenty, gdy ca?kiem|trac? wiar?.
  {51740}{51808}Dni, miesi?ce nie wiem|w co wierz?.
  {51812}{51904}B?g czy diabe?,|Miko?aj czy Piotru? Pan.
  {51908}{51965}Ale...
  {51980}{52024}wiesz. Jestem tylko cz?owiekiem.
  {52028}{52102}S?abym. Nie mam...
  {52124}{52183}...si?y.
  {52196}{52317}Ale jest co? we mnie,|co mnie pobudza do dzia?ania.
  {52340}{52408}Jak palec Bo?y.
  {52412}{52480}l w ko?cu nie mog?|znie?? wi?cej b?lu
  {52484}{52572}i wyrywam si? z ciemno?ci...
  {52603}{52671}z powrotem do ?wiat?a.
  {52675}{52746}Co? w tym stylu.
  {52891}{52935}Dobrze, koniec filozofowania|na dzisiaj.
  {52939}{53060}Je?eli masz wi?cej pyta?,|wiesz gdzie mnie znale??.
  {53107}{53197}Mam na ciebie oko.|Co robisz?
  {54402}{54470}Jeste? w Rzymie i idziesz do Mc?
  {54474}{54517}Hej.
  {54521}{54609}Chod?. Kupi? ci w?osk? kaw?.
  {54689}{54757}Gdzie by?e?? Xavier ci? wyrzuci?, prawda?
  {54761}{54845}Tak, ledwie go ub?aga?em.
  {54857}{54901}Wi?c odpoczywasz za pieni?dze ko?cio?a?
  {54905}{54972}Tak, i twoje.
  {55001}{55069}Serio, dlaczego uczestniczysz w kursie?
  {55073}{55165}A ty?|Rekrutuj? zakonnice na egzorcyst?w?
  {55169}{55231}Zakonnice?
  {55241}{55309}Przepraszam, za?o?y?em...
  {55313}{55377}Oczywi?cie.
  {55433}{55524}Wi?c je?eli ni? nie jeste?,|po co ci kurs?
  {55528}{55620}Jestem dziennikark?. Odbywam|kurs by napisa? artyku?.
  {55624}{55716}Rozumiem. A my?la?em,|?e tylko kupujesz mi kaw?.
  {55720}{55823}Jest du?e zainteresowanie tym tematem.
  {55864}{55922}Wiem,
  {55936}{56004}?e spotka?e? si? z ojcem Lucasem.
  {56008}{56076}Stara?am si? przeprowadzi? z nim|wywiad, ale jest niedost?pny.
  {56080}{56145}Tego chcesz?
  {56152}{56220}- Chcia?abym wiedzie?, co widzia?e?.|- Mam szpiegowa??
  {56224}{56292}Nie, prosz? o przekazanie|w?asnych do?wiadcze?.
  {56296}{56358}S?uchaj...
  {56368}{56436}...interesuje mnie prawda.
  {56440}{56512}Ciebie chyba te?.
  {56559}{56651}Tak samo, jak istnieje hierarchia anio??w...
  {56655}{56743}tak jest hierarchia demon?w.
  {56751}{56795}Tak samo jak ka?dy anio? ma imi?...
  {56799}{56867}...tak samo ka?dy demon.
  {56871}{56958}Beelzebub. Leviathan, Baal.
  {56967}{57011}Tych imion szukamy...
  {57015}{57096}...wykonuj?c egzorcyzm.
  {57207}{57275}Ponie? ze mn?.
  {57327}{57431}Powinni?my to zostawi? i odebra? jutro.
  {57638}{57682}Michael, co u Lucasa?
  {57686}{57730}Nie jest ortodoksyjny.
  {57734}{57778}?aden egzorcyzm nie jest.
  {57782}{57850}Leczy ci?arn? dziewczyn?,|kt?ra moim zdaniem potrzebuje lekarza.
  {57854}{57874}Naprawd??
  {57878}{57946}Ojciec Lucas wykonuje to d?u?ej,|ni? ktokolwiek.
  {57950}{57994}M?wi? tak, bo si? zastanawiam.
  {57998}{58018}Nie jest niezwyk?ym...
  {58022}{58114}zastanawia? si? nad sensem egzorcyzmu.
  {58118}{58210}Musisz zauwa?y?, ?e to cierpi?cy demon.
  {58214}{58258}Uwierz mi. Ojciec Lucas ma rezultaty.
  {58262}{58330}Jakim kosztem?
  {59485}{59570}Co mog? dla ciebie zrobi??
  {59580}{59624}Rosaria.
  {59628}{59648}Pami?tasz go?
  {59652}{59729}Przys?a? go Watykan.
  {59748}{59835}Chc?, ?eby? mu odpowiada?a.
  {59844}{59888}Cze??.
  {59892}{59993}Strasznie by?o widzie?|ci? cierpi?c?.
  {60012}{60093}To niewa?ne, sk?o? si?.
  {60108}{60152}Pami?tasz cokolwiek?
  {60156}{60299}Pyta czy pami?tasz cokolwiek z czasu,|gdy demon jest w twym ciele.
  {60444}{60539}M?wi ?e to jak sen albo koszmar.
  {60995}{61063}To twoje, tak?
  {61115}{61159}Wiesz, jak znalaz?o si? w mojej kieszeni?
  {61163}{61231}W?o?y?a? mu to do kieszeni?
  {61235}{61279}M?w prawd?.
  {61283}{61303}To nie ja.
  {61307}{61368}Wi?c kto?
  {61379}{61446}Rosaria, kto?
  {61570}{61614}Diabe??
  {61618}{61638}Dlaczego mia?aby k?ama??
  {61642}{61710}- Ma 16 lat.|- Tak.
  {61714}{61758}l jest w ci??y.
  {61762}{61806}Kto jest ojcem dziecka?
  {61810}{61854}Nie powie.
  {61858}{61951}Spytaj, kto da? jej bransolet?.
  {62050}{62118}- Jej ojciec.|- A gdzie on jest?
  {62122}{62166}- Opu?ci? rodzin?.|- Kiedy?
  {62170}{62270}Nie wiem, chyba kilka miesi?cy temu.
  {62314}{62391}-Co robisz?|-Oddaj?.
  {63512}{63594}Pami?tasz t? grub? suk??
  {63656}{63720}Zabi?a si?.
  {63728}{63772}Pozdrawia ci?.
  {63776}{63833}Cze??.
  {63872}{63940}W imieniu Jezusa Chrystusa, przedstaw si?!
  {63944}{64012}W imieniu Jezusa Chrystusa, przedstaw si?!
  {64016}{64108}W imieniu Jezusa Chrystusa, przedstaw si?!
  {64112}{64220}W imieniu Jezusa Chrystusa, przedstaw si?!
  {64232}{64276}Jeste?my owocem jej ?ona.
  {64280}{64348}M?w prawd?, w imieniu Chrystusa.
  {64352}{64396}M?w prawd?, w imieniu Chrystusa.
  {64400}{64468}Jeste?my silni w Panu!
  {64472}{64546}W imieniu Judasza.
  {64591}{64683}Demonie, przedstaw si?.|Powiedz swe imi?!
  {64687}{64731}Dr?yj przed panem!
  {64735}{64803}Jeste?my silni w Panu!!
  {64807}{64851}Teraz!
  {64855}{64923}W imieniu Jezusa Chrystusa, nakazuj? ci...
  {64927}{64947}Trzymaj j?.
  {64951}{64995}Pom? mi.
  {64999}{65019}?wi?ta Matko Boska.
  {65023}{65153}Pan jest z tob?.|B?ogos?awiona Ty mi?dzy niewiastami...
  {65335}{65428}Sram na waszego Ducha ?wi?tego!
  {65455}{65498}Kto przebywa w pieczy Najwy?szego|i w cieniu Wszechmocnego mieszka
  {65502}{65589}m?wi do Pana: Ucieczko moja
  {65598}{65618}i Twierdzo, m?j Bo?e, kt?remu ufam.
  {65622}{65690}Bo On sam ci? wyzwoli z side?|my?liwego i od zgubnego s?owa...
  {65694}{65759}Zgwa?? mnie.
  {65838}{65882}schronisz si? pod Jego skrzyd?a:|Jego wierno?? to puklerz i tarcza.
  {65886}{65944}Szybko!
  {66006}{66098}W nocy nie ul?kniesz si? strachu|ani za dnia - lec?cej strza?y
  {66102}{66170}moru, co niszczy w po?udnie.|Chod? tysi?c padnie u twego boku,
  {66174}{66194}a dziesi?? tysi?cy po twojej prawicy..,
  {66198}{66266}Ojcze, prosz?.
  {66270}{66338}Nie pozw?l skrzywdzi? mojego dziecka.
  {66342}{66458}Na r?kach b?d? ci? nosili,|aby? nie urazi? swej stopy o kamie?
  {66462}{66526}Zabierz to!
  {66557}{66627}Zabierz i ?ryj!
  {66797}{66865}Ojcze nasz, kt?ry jeste? w niebie...
  {66869}{66937}przyjd? kr?lestwo Twoje|b?d? wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi.
  {66941}{67033}Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj|i odpu?? nam nasze winy, jako i my odpuszczamy...
  {67037}{67095}Pomocy.
  {67157}{67212}Ty...
  {67229}{67297}Zdrowa? Maryjo, ?aski pe?na, Pan z Tob?,
  {67301}{67345}ld? do piek?a, ksi?e!
  {67349}{67393}i b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus.
  {67397}{67441}?wi?ta Maryjo, Matko Bo?a.|m?dl si? za nami grzesznymi.
  {67445}{67536}teraz i w godzin? ?mierci naszej. Amen.
  {67540}{67608}- ?wi?ta Maryjo, matko Bo?a...|- D?awi si?.
  {67612}{67656}M?dl si? ze mn?!
  {67660}{67751}l przepadnij, duchu nieczysty!
  {67780}{67848}Przekl?ty Legionie, Szatanie, Lucyferze, precz!
  {67852}{67920}Precz! Wyp?dzamy ci?...
  {67924}{68016}w imieniu Maryi Dziewicy, matki Boga jedynego...
  {68020}{68088}w kt?rym jeste?my i ?yjemy.
  {68092}{68136}Kt?ry miesza i kr?luje w nas.
  {68140}{68184}Wzywamy ci? z nico?ci i ciemno?ci
  {68188}{68280}sk?d przyszed?e?!|Precz, Legionie! Precz. Szatanie! Precz, Lucyferze!
  {68284}{68385}Przepadnij, w imieniu Ducha ?wi?tego!
  {68523}{68591}Uwolnij nas od z?a, od zarazy...
  {68595}{68667}... od ciemno?ci.
  {69027}{69094}C?, zasn?a.
  {69123}{69167}Musi odpocz??.
  {69171}{69262}Wy?l? j? do domu na kilka dni.
  {69363}{69431}My?la?em, ?e wymagany jest lekarz.
  {69435}{69510}Ja jestem lekarzem.
  {69554}{69598}Widzia?a si? z psychiatr??
  {69602}{69669}-Tak.|- l co?
  {69674}{69718}Nie reagowa?a na leczenie.
  {69722}{69790}- Jest na antydepresantach?|- Nie.
  {69794}{69886}- Nie, jest w ci??y.|- Wi?c nie mo?na jej wyleczy??
  {69890}{69970}Tak. Opiekuj? si? ni?.
  {70034}{70078}Nie martwi? si? ojciec o jej zdrowie?
  {70082}{70126}Oczywi?cie, ?e tak.
  {70130}{70174}Jak jej dziecko to zniesie?
  {70178}{70294}Widzisz, ci?ko przewidzie?|czy rytua? si? uda.
  {70394}{70462}- Straci? ojciec pacjenta?|- Tak.
  {70466}{70581}Ch?opca, kt?rego kiedy? leczy?em.|Mia? 15 lat...
  {70585}{70666}i pope?ni? samob?jstwo.
  {70681}{70749}Mia?em depresj? przez kilka miesi?cy
  {70753}{70867}i zacz??em w?tpi? we wszystko, w co wierzy?em.
  {70873}{70968}My?la?em, ?e diabe? mnie pokona?.
  {71017}{71157}Nie uwa?a ojciec, ?e powinna|jeszcze raz zobaczy? si? z psychiatr??
  {71161}{71181}Wci?? nie jeste? przekonany...
  {71185}{71316}Bo?e, zosta?a zgwa?cona przez ojca.|Win? zrzuca na siebie.
  {71329}{71393}Zrzuca? Ok.
  {71425}{71469}To wci?? wszystkiego nie wyja?nia, prawda?
  {71473}{71540}Nie wyja?nia jak zacz?a m?wi? po angielsku.
  {71544}{71660}Jest nastolatk?. S?ysza?a mn?stwo|piosenek w radio.
  {71664}{71732}Co z gwo?dziami?
  {71736}{71780}Mo?e po?kn?a je, by zaszkodzi? dziecku.
  {71784}{71852}Tego nie chce.
  {71880}{71991}Co z g?osem?|To nie by? ludzki g?os, prawda?
  {72024}{72068}Uwa?aj, Michael.
  {72072}{72116}Czemu?
  {72120}{72234}Brak wiary w diab?a|nie uchroni ci? przed nim.
  {72480}{72539}Michael.
  {72599}{72656}Chod?.
  {72959}{73017}Bli?ej.
  {73103}{73198}Nie jeste? tch?rzem,|nie b?j si?.
  {73223}{73291}To twoja matka.
  {73295}{73339}A teraz...
  {73343}{73402}dmuchaj.
  {73415}{73506}Chcemy zrobi? to dobrze, prawda?
  {73510}{73592}Najlepiej jak potrafimy.
  {73606}{73677}Dobrze. Teraz...
  {73750}{73811}m?dl si?.
  {73894}{73986}Zdrowa? Maryjo, ?aski pe?na, Pan z Tob?,
  {73990}{74058}b?ogos?awiona? Ty mi?dzy niewiastami,|i b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus.
  {74062}{74123}Ukochana.
  {74158}{74178}Kwiatuszku.
  {74182}{74274}Matko Bo?a, m?dl si? za nami grzesznymi...
  {74278}{74342}M?j pi?kny.
  {74350}{74405}Amen.
  {75045}{75065}Nie wystarczy, prawda?
  {75069}{75182}Dzisiaj jad? na wizyty.|We? to, b?dzie pada?.
  {75213}{75284}Zamknij za sob?.
  {75500}{75520}LUCAS: Vincenzo.
  {75524}{75602}Co sta?o si? we ?nie?
  {75620}{75664}By?em raniony
  {75668}{75712}Przez co?
  {75716}{75760}Mu?a.
  {75764}{75841}Z czerwonymi oczami.
  {75884}{75928}Kopie mnie
  {75932}{75993}i gryzie.
  {76028}{76102}Pr?bujesz ucieka??
  {76148}{76192}Dlaczego?
  {76196}{76312}Bo m?wi, ?e jest moim ojcem|i musz? go s?ucha?.
  {76388}{76456}Co jeszcze ci m?wi?
  {76460}{76522}M?wi mi...
  {76627}{76698}?ebym si? zabi?.
  {76723}{76782}Poka? mu
  {76891}{76965}Obudzi? si? z tym.
  {77371}{77415}Mu? ze snu?
  {77419}{77480}Vincenzo?
  {77491}{77555}Mu? ze snu?
  {77610}{77665}Mama?
  {77706}{77767}Nie mama?
  {77850}{77894}Uderzy?a? go?
  {77898}{77942}K?amiesz?
  {77946}{78014}Jeste? k?amc??
  {78138}{78190}Ok.
  {78258}{78315}Chod?.
  {78378}{78422}Otw?rz usta.
  {78426}{78480}Ahh.
  {78521}{78595}Podaj mi poduszk?.
  {79241}{79309}Wyp?dzam wszelkie z?o z tej poduszki.
  {79313}{79378}Zniszcz ich!
  {79433}{79490}Teraz!
  {79816}{79874}Szatan!
  {80128}{80225}Wzywamy ci?, ka?da si?o nieczysta,
  {80248}{80316}ka?da mocy diabelska
  {80320}{80410}ka?dy wewn?trzny przeciwniku.
  {80416}{80484}Odejd? i trzymaj si? z dala|od tej istoty boskiej
  {80488}{80562}bo on ci nakazuje.
  {80679}{80723}Ten, kt?ry uspokaja morze...
  {80727}{80801}i wiatr, i sztorm.
  {80847}{80915}Uciekaj, wrogu wiary,|dr?czycielu ludzko?ci.
  {80919}{81019}Wystarczy, s?yszysz?|Nikt nie umrze.
  {81063}{81151}Niech duch nieczysty odleci.
  {81207}{81292}...i Ducha ?wi?tego. Amen.
  {81782}{81873}Mam zajmowa? si? tym miejscem,
  {81902}{81970}ale ?le si? czuj?.|Nigdy nie mam czasu.
  {81974}{82066}Zastanawiasz si? czasem czy ludzie,|kt?rym pomagasz si? nie myl??
  {82070}{82090}Czasami tak.
  {82094}{82162}Ale wci?? to robisz.
  {82166}{82210}Czemu nie? Modlitwa jeszcze|nikomu nie zaszkodzi?a.
  {82214}{82306}Wi?c cieszy ci? ?e wierz? w co?,|co nie istnieje?
  {82310}{82354}Tak, czemu nie?
  {82358}{82433}A ty w co wierzysz?
  {82454}{82545}Wierz?, ?e ludzie wol? si? ok?amywa?|ni? ujrze? prawd?.
  {82549}{82623}Prawda. Dok?adnie.
  {83844}{83912}Natychmiast jad?.
  {83916}{83991}Rozumiem, dzi?kuj?.
  {84036}{84126}Rosaria pr?bowa?a si? utopi?.
  {84276}{84368}Dali?my jej petydyn? i trazadon,|ale si? nie uspokoi?a.
  {84372}{84476}Legalnie nie mo?emy da?|jej nic wi?cej.
  {84563}{84631}Zobacz, co jej zrobi?e?, ksi?e!
  {84635}{84719}l jeszcze nie sko?czy?em!
  {85475}{85518}Zostaw.
  {85522}{85606}Niech zobaczy kto rz?dzi.
  {85618}{85692}Demon, s?ugus z?a.
  {85738}{85758}Powiedz swe imi?.
  {85762}{85819}Nigdy.
  {85858}{85902}Dlaczego w niej jeste??
  {85906}{86000}Bo jej cierpienie jest s?odycz?.
  {86026}{86046}Co zamierzasz z ni? zrobi??
  {86050}{86145}Je?? muchy z jej gnij?cego cia?a.
  {86170}{86190}Jak w ni? wszed?e??
  {86194}{86238}Z nasieniem jej ojca.
  {86242}{86358}- Wi?c pami?tasz gwa?t?|- Nie zwracaj si? bezpo?rednio.
  {86362}{86491}Gdy diabe? nie ma nic lepszego|do roboty, gwa?ci dzieci.
  {86505}{86572}Nie rozumiem.
  {86697}{86741}Sk?d wiesz jak przeklina?|w ka?dym j?zyku?
  {86745}{86837}Zejd?my wi?c i pomieszajmy tam ich j?zyk
  {86841}{86933}aby jeden nie rozumia? drugiego!
  {86937}{86981}Dobrze znasz bibli?.
  {86985}{87060}Znamy j? doskonale.
  {87153}{87197}Sprytne.
  {87201}{87245}Nie pouczaj mnie, w?tpliwcze!
  {87249}{87324}To ja ci? wybra?em.
  {87345}{87413}-Dlaczego zwiesz mnie w?tpliwcem?|- Poniewa? to prawda.
  {87417}{87498}K?amca rozpozna k?amc?.
  {87536}{87580}Jeste? k?amc?. Rosario?
  {87584}{87652}W co mam wierzy??
  {87656}{87724}W nic wierzy? nie mo?na.
  {87728}{87772}Nie ma diab?a|a ty nie jeste? op?tana?
  {87776}{87856}B?j si?, ?miertelniku!
  {87896}{87999}Jak mog? si? ba?|skoro nie istniejesz?
  {88496}{88563}My?lisz, ?e go przechytrzy?e??
  {88567}{88635}To nie diabe?.
  {88639}{88726}To bardzo chora dziewczyna.
  {88735}{88842}Nie potrzebuje lekarza,|tylko psychiatry.
  {88855}{88939}Zn?w ci? oszuka?, prawda?
  {89047}{89121}Zapomnia?e? torby.
  {89215}{89297}To zwodziciel, Michael.
  {89359}{89429}To zwodziciel.
  {92428}{92525}Trzymaj si?. Trzymaj si?, Rosaria.
  {92715}{92807}Tragedia, jak mog?o|do tego doj???
  {92811}{92932}Kto dzisiaj pracowa??|Chc? ze wszystkimi rozmawia?.
  {93003}{93071}Powiedz mi o matce.
  {93075}{93169}Mia? miejsce wewn?trzny krwotok.
  {93243}{93343}Zrobili?my wszystko co w naszej mocy
  {93626}{93670}Co teraz?
  {93674}{93718}Nic.
  {93722}{93784}To koniec.
  {93794}{93876}Zabra? ?ycie.|Tego chce.
  {93914}{94004}Pewnie znajdzie kogo? innego.
  {94058}{94126}Powiniene? i?? do domu, odpocz??|To by?a ci?ka noc.
  {94130}{94184}Tak.
  {94250}{94314}W porz?dku?
  {94370}{94414}Zawiod?em j?.
  {94418}{94509}Zrobi?e? to, co uwa?a?e? za s?uszne.
  {94513}{94567}Tak.
  {94705}{94767}Musz? i??.
  {94801}{94869}Dbaj o siebie.
  {94993}{95061}Jeste? dobrym cz?owiekiem, Michael.
  {95065}{95133}Masz dobr? dusz?.
  {95137}{95198}Bro? jej.
  {95209}{95253}Strze?,
  {95257}{95314}Mi?uj.
  {95377}{95435}O Bo?e.
  {96000}{96044}Dzi?ki za przyj?cie.
  {96048}{96116}Dzie? jest idealny.
  {96120}{96164}Dzi?kuj?, ?e to robisz.
  {96168}{96260}-Bez nazwisk.|-Bez nazwisk, przyrzekam.
  {96264}{96332}Nie mog?a dotkn?? dziecka,|by?a zwi?zana.
  {96336}{96380}To prawda.
  {96384}{96452}Co z tym zrobili?cie?
  {96456}{96499}Bardzo myl?ce.
  {96503}{96571}Tak by?o.|Zinterpretuj to jak chcesz.
  {96575}{96643}Zadzwo?, gdy pojawi? si? pytania.
  {96647}{96708}Dzi?kuj?.
  {96767}{96835}Czemu zmieni?e? zdanie?
  {96839}{96883}Co do tego?
  {96887}{96972}Musia?em komu? powiedzie?.
  {97007}{97051}Wi?c po kr?tce.
  {97055}{97147}Uciek?e? z domu|i wybra?e? ?ycie w celibacie?
  {97151}{97243}- Jak ?le mo?e by? w domu?|- Dziwnie to brzmi.
  {97247}{97315}Dziwnie, bo nic tu nie pasuje.
  {97319}{97406}Nigdy nie mia?e? powo?ania?
  {97415}{97459}Moja matka...
  {97463}{97554}mawia?a, ?e czuje na mnie r?k? Boga.
  {97558}{97623}A ty czu?e??
  {97630}{97691}Chcia?em.
  {97750}{97818}- Wi?c dlaczego tak sko?czy?e??|- D?uga historia.
  {97822}{97910}Nigdzie nie idziemy, ?mia?o.
  {97918}{98058}Rodzicie oddali brata do zak?adu|psychiatrycznego gdy mia? 19 lat.
  {98062}{98106}By? w strasznym stanie.
  {98110}{98191}M?wi?, ?e s?yszy g?osy.
  {98206}{98314}M?wi? mi, ?e to diabe?|do niego przemawia.
  {98350}{98441}Czasami m?wi? mi. co us?ysza?.
  {98517}{98605}l czasami to si? sprawdza?o.
  {98613}{98681}To mnie przera?a?o.
  {98685}{98759}On mnie przera?a?.
  {98781}{98915}Wiem, ?e to ?le zabrzmi, ale|lepiej mi, gdy o nim nie my?l?.
  {99812}{99904}Zdrowa? Maryjo, ?aski pe?na, Pan z Tob?,
  {99908}{99952}b?ogos?awiona? Ty mi?dzy niewiastami,
  {99956}{100048}i b?ogos?awiony owoc ?ywota Twojego, Jezus.
  {100052}{100096}?wi?ta Maryjo.
  {100100}{100167}matko Bo?a...
  {100172}{100240}m?dl si? za nami grzesznymi|teraz i w godzin? ?mierci naszej.
  {100244}{100299}Amen.
  {101323}{101414}Przepraszam, ?e ci? obudzi?em.
  {101419}{101487}Uzna?em ?e lepiej powiedzie?|to osobi?cie.
  {101491}{101558}Chodzi o twojego ojca,
  {101562}{101606}Nie odzyska? przytomno?ci?
  {101610}{101678}Nie, wylew by? rozleg?y.
  {101682}{101750}Mo?e si? ustabilizuje,|albo taki zostanie.
  {101754}{101774}Rozumiem.
  {101778}{101914}Przepraszam, teraz nic wi?cej|nie jestem w stanie powiedzie?.
  {102018}{102062}Przykro mi, Michael.
  {102066}{102150}B?d? si? za niego modli?.
  {102210}{102302}Mo?emy pom?c ci|zorganizowa? podr?.
  {102306}{102367}Dzi?kuj?.
  {104488}{104576}Chyba sobie kurwa ?artujesz.
  {104655}{104747}Linie lotnicze informuj?|o mo?liwych op?nieniach
  {104751}{104819}z powodu popio?u znad Islandii.
  {104823}{104915}Tej nocy py? sparali?owa? prac?|22 lotnisk na kontynencie,
  {104919}{105013}??cznie z W?ochami i Szwajcari?.
  {105087}{105131}Tysi?ce pasa?er?w tkwi na lotniskach,|niekt?rym m?wi si?
  {105135}{105203}?e na nast?pny lot|mog? czeka? nawet tydzie?.
  {105207}{105227}- Kiedy opadnie py?...|- Potrzebuj? pokoju.
  {105231}{105299}- zaleg?e loty...|- Nie ma problemu.
  {105303}{105395}...wywo?aj? kolejne zak??cenia.
  {105399}{105467}Dzwoni? by spyta? o stan ojca.
  {105471}{105514}lstvan Kovak.
  {105518}{105580}K-O-V-A-K.
  {105590}{105649}Po??cz?.
  {105854}{105936}- Michael.|- Tak, to ja.
  {105950}{105994}Boj? si?.
  {105998}{106066}Tato, wszystko w porz?dku.
  {106070}{106145}Nie, co? si? sta?o.
  {106190}{106282}- Jest w porz?dku.|- Gdzie jeste??
  {106286}{106306}Chcia?bym, ?eby? tu by?.
  {106310}{106410}Nied?ugo b?d?.|Co? op?ni?o m?j lot.
  {106454}{106521}Gdzie jestem?
  {106525}{106589}W szpitalu.
  {106645}{106719}O co chodzi, tato?
  {106741}{106796}Tato?
  {106813}{106857}Oni mnie rani?,
  {106861}{106915}Kto?
  {106933}{106977}Tato?
  {106981}{107025}- Pan Kovak?|- Tak.
  {107029}{107111}-Tu Dr. Vorachian.|-Tak.
  {107125}{107217}Obawiam si?, ?e mam z?e wie?ci.
  {107221}{107335}Pa?ski ojciec odszed? dzisiejszego popo?udnia.
  {107341}{107393}Co?
  {107413}{107533}Umar? po po?udniu.|Bardzo mi przykro, panie Kovak.
  {107556}{107624}To niemo?liwe...
  {107628}{107696}W?a?nie z nim rozmawia?em.
  {107700}{107816}Panie Kovak, pa?ski ojciec|zmar? prawie 6 godzin temu.
  {107820}{107864}By?em ?wiadkiem.
  {107868}{107958}Bardzo przykro mi to m?wi?...
  {108635}{108727}'Ktokolwiek we mnie wierzy, b?dzie ?y? wiecznie''.
  {108731}{108806}Panie miej ?ask?...
  {108875}{108967}Wieczny odpoczynek racz mu da? Panie,|a ?wiat?o?? wiekuista niechaj mu ?wieci.
  {108971}{109053}Niech spoczywa w pokoju.
  {109403}{109467}W?tpliwiec!
  {111057}{111134}K?amca pozna k?amc?.
  {111201}{111245}Michael, krzywdz? mnie.
  {111249}{111269}Tata?
  {111273}{111347}- Boj? si?.|- Hej.
  {111417}{111484}Tato. czekaj!
  {111489}{111532}- Gdzie jeste??|- Ojcze.
  {111536}{111593}Ojcze.
  {111656}{111700}Nie martw si?.
  {111704}{111771}Ju? nie boli.
  {111944}{112021}Nie ma w co wierzy?.
  {113335}{113379}Nie wiem, co si? dzieje.
  {113383}{113475}Mam halucynacje, widz? rzeczy,|s?ysz?.
  {113479}{113546}Nie potrafi? tego wyja?ni?.
  {113550}{113618}Nawet nie wiem co tu robi?.
  {113622}{113666}Michael, co si? sta?o?
  {113670}{113714}Potrzebuj? twojej pomocy.
  {113718}{113786}Mam wra?enie, ?e wariuj?.
  {113790}{113865}Mo?emy si? spotka??
  {114150}{114281}Czuje si? du?o lepiej, od kiedy|Ojciec si? za niego modli.
  {114318}{114395}Ojciec ci? przys?a??
  {114414}{114505}Widzia?em kiedy?, jak syn|jej co? szepcze.
  {114509}{114577}Musz? wiedzie? co to by?o.
  {114581}{114681}Syn wyszepta? ci co? kilka dni temu.
  {114701}{114769}To dziecko.|Nie wie co m?wi.
  {114773}{114855}Prosz?. To bardzo wa?ne.
  {114893}{114951}Prosz?.
  {115229}{115296}Powiedzia?...
  {115349}{115427}?e tw?j ojciec umrze.
  {115540}{115620}Kto mu tak powiedzia??
  {115972}{116016}M?wi, ?e wiesz.
  {116020}{116088}?e te? to widzia?e?.
  {116092}{116144}Co?
  {116164}{116208}Demona.
  {116212}{116267}Mu?a.
  {116356}{116424}- Gdzie idziesz?|- Zesz?ej nocy umar? m?j ojciec.
  {116428}{116499}Co powiedzia?e??
  {116523}{116591}M?wi?, ?e m?j ojciec zmar?...
  {116595}{116639}zesz?ej nocy.
  {116643}{116701}O Bo?e.
  {116715}{116759}To okropne. Tak mi przykro.
  {116763}{116850}Sk?d ten dzieciak wiedzia??
  {116859}{116947}Musz? porozmawia? z Lucasem.
  {117770}{117863}Ojcze, pob?ogos?awisz owieczk??
  {119305}{119349}Ojcze?
  {119353}{119410}Ojcze?
  {119449}{119508}Wejd?my.
  {120120}{120207}- Nie chc? si? k?a??.|- Ok.
  {120240}{120260}Wi?c co tu robi?e??
  {120264}{120316}Hm?
  {120336}{120413}Pytam co tu robi?e?.
  {120527}{120571}Nie jestem pewien.
  {120575}{120659}Chodzi?em, rozmy?la?em...
  {120695}{120763}Chyba zrobi?em co? okropnego.
  {120767}{120859}Nie mog? si? modli?, bo ju?|nie jestem w u?wi?conym stanie
  {120863}{120907}a modlitwa to jedyne wybawienie.
  {120911}{120955}To twoje wybawienie.
  {120959}{121082}l pami?taj: zna ciebie.|zna wszystkie twoje grzechy.
  {121103}{121162}Sekrety.
  {121439}{121459}Wi?c potrzebujesz pomocy.
  {121463}{121506}- Z czym?|- Musisz mnie zamkn??.
  {121510}{121554}Znajd? ojca Xaviera.
  {121558}{121626}To jest silne...
  {121630}{121688}to co?.
  {122014}{122112}Ten terror jest prawdziwy, Michael.
  {122134}{122178}Jest prawdziwy
  {122182}{122273}Ale pokonasz go jedynie wiar?.
  {122374}{122418}Wi?c id?, zamknij mnie.
  {122422}{122496}ld?. Zamknij Mnie!
  {122565}{122657}Chyba ojciec Xavier wyjecha? na dzie?.
  {122661}{122705}Prosz?. To bardzo pilne.
  {122709}{122753}Wyjecha? do Civitavecchia na weekend.
  {122757}{122819}A kom?rka?
  {123021}{123089}Witam, tu ojciec Xavier.
  {123093}{123209}Jestem niedost?pny.|Zostaw wiadomo?? po sygnale.
  {123213}{123281}Tu Michael Kovak. Mam powa?ny problem|z ojcem Lucasem.
  {123285}{123378}Prosz? o kontakt. Id? do niego.
  {124124}{124202}Teraz nale?y do mnie.
  {124843}{124902}Michael.
  {124939}{125003}Co to by?o?
  {125011}{125063}Co?
  {125371}{125432}Nie wiem.
  {125491}{125534}Kochanek mej duszy...
  {125538}{125616}Pozw?l mi odlecie?...
  {125682}{125752}Kiedy bli?ej...
  {125802}{125846}Ojcze?
  {125850}{125894}Chyba go nie ma.
  {125898}{125966}Wejd?, prosz?.
  {126066}{126110}Ach.
  {126114}{126182}Wi?c zaczynamy?
  {126186}{126230}W odpowiednim czasie, Ojcze.
  {126234}{126278}M?wi?em ci, tu go nie ma.
  {126282}{126326}Wi?c kim jeste??
  {126330}{126374}Starym znajomym.
  {126378}{126439}Znajomym?
  {126450}{126494}Chyba nie nad??am.
  {126498}{126566}Och, nad??asz,
  {126593}{126665}Zawsze nad??a?e?.
  {126689}{126781}Podoba? si? prezent na drzwiach?
  {126785}{126853}Teraz nad??asz...
  {126857}{126921}...Michael?
  {126929}{126973}Zamknij drzwi.
  {126977}{127084}Nie chcemy, by nam przeszkadzano, prawda?
  {127169}{127247}Ojciec ci? pozdrawia,
  {127265}{127309}Cze??.
  {127313}{127333}Nie znasz mojego ojca.
  {127337}{127429}M?wi, ?e ucieszy?a go|ostatnia rozmowa z tob?.
  {127433}{127500}Zgaduj?, ?e ciebie raczej nie.
  {127504}{127572}-Jeste? k?amc?.|-Tak, wszyscy mi to m?wi?.
  {127576}{127644}Tw?j ojciec zmar? o 4:20...
  {127648}{127716}w tym samym ?a?osnym szpitalu,|w kt?ry zmar?a twoja matka...
  {127720}{127812}lub odesz?a, jak m?wi?.|Jego ostatnie chwile...
  {127816}{127908}by?y pe?ne paniki i przera?enia.
  {127912}{128022}Samotny, w domu pe?nym cia?,|bez rodziny...
  {128032}{128124}bez nikogo, kto by go po?egna?.
  {128128}{128196}Opu?ci?e? go, Michael...
  {128200}{128294}i to przysporzy?o mu wiele b?lu.
  {128344}{128412}Bardzo go zrani?e?.
  {128416}{128460}l to wszystko dla Boga.
  {128464}{128542}Czytasz mi w my?lach?
  {128559}{128603}Tak. Nie.
  {128607}{128675}Mo?e. Nie. Tak. By? mo?e.
  {128679}{128747}-A ty czytasz w moich?|-O czym teraz my?l??
  {128751}{128819}Jeste? taki nudny, ma?y gnoju.
  {128823}{128867}My?lisz, ?e si? ciebie boj??
  {128871}{128963}Nie mog?e? nawet obroni? ojca,|prawda? Ojca, matki.
  {128967}{129011}-Mikey, Mikey, Mikeyl|-Nie podchod?!
  {129015}{129083}-Nie rozkazujesz mi.|-Nie, to robi B?g.
  {129087}{129158}B?g? Aha. spoko.
  {129207}{129251}Ty i twoja prawda!
  {129255}{129323}Nic nie wiesz!
  {129327}{129391}W?tpliwiec!
  {129399}{129467}Mi?uj swe w?tpliwo?ci, Michael.
  {129471}{129514}Jezusie, kochanku mej duszy.|Mi?o, prawda?
  {129518}{129562}Nigdy ci? nie zostawi?.
  {129566}{129679}Wi?c ?mia?o, Panie Modl?cy,|m?dl si? za mnie.
  {129686}{129730}Ja jestem tylko biednym|Walijczykiem
  {129734}{129811}Jestem gotowy, mamo.
  {129878}{129959}Boga tu nie ma, ksi?e.
  {130478}{130545}Bo?e, dopom?!
  {130549}{130617}Bo?e, dopom?!
  {130645}{130689}Bo?e, dopom?!
  {130693}{130761}Bo?e, dopom?!
  {131101}{131163}Michael...
  {131173}{131217}co si? ze mn? dzieje?
  {131221}{131289}- Bo?e, dopom?!|- Ojcze.
  {131293}{131337}Zwi?? mnie.
  {131341}{131402}Angelina!
  {131461}{131522}Angelina!
  {131532}{131593}Angelina!
  {131652}{131713}Pom? mi.
  {131796}{131853}Teraz!
  {132252}{132320}-Co teraz?|-Nie wiem.
  {132324}{132468}- Mo?e poczekajmy na ojca Xaviera.|- Nie b?dzie go do poniedzia?ku.
  {132971}{133061}Je?eli nie chcesz, zrozumiem.
  {133067}{133111}Nie.
  {133115}{133193}To chcia?am zobaczy?.
  {133475}{133518}W imi? Ojca, i Syna.
  {133522}{133590}i Ducha ?wi?tego. b?ogos?awi? ci?.
  {133594}{133638}Chro? j? przed z?em wszelakim, amen.
  {133642}{133686}Amen.
  {133690}{133734}Amen.
  {133738}{133782}Powtarzaj za mn?.
  {133786}{133806}Powtarzaj, kochanie.
  {133810}{133854}- Panie, miej ?ask?.|- Panie, miej ?ask?.
  {133858}{133902}- Niewierny.|- Chryste, oka? ?ask?,
  {133906}{133926}- Oka? ?ask?.|- W?tpliwiecl
  {133930}{133974}- Panie, oka? ?ask?.|- Panie, oka? ?ask?.
  {133978}{134046}Piek?o nie zna lito?ci!|Zabra?em ksi?dza, zabior? i ciebie.
  {134050}{134070}M?dlmy si?.
  {134074}{134118}Ocal tego cz?owieka. Lucasa Trevanta, twego s?ug?.
  {134122}{134166}Nie jestem s?ug?.
  {134170}{134214}- Poniewa? wierzy w ciebie, Bo?e.|- Wiara umar?a!
  {134218}{134286}Niech wr?g nie przejmie nad nim kontroli|Ojcze, wys?uchaj nas,
  {134290}{134310}Ojcze, wys?uchaj nas,
  {134314}{134424}Nie s?yszy ci?, nie ma go tu.|B?g nie ?yje!
  {134649}{134693}Wyp?d?, o Panie, si?? nieczyst?.
  {134697}{134765}Angie, zrobi? ci to ju??
  {134769}{134837}Tego chce.|Ty te? tego chcesz, prawda?
  {134841}{134885}.,.chro? dusz? i cia?o.
  {134889}{134933}Miku?, chyba ci? lubi.
  {134937}{134981}?adne cycki, no nie?
  {134985}{135053}W twoim imieniu pokornie prosz?...
  {135057}{135125}...by? wyrwa? tego demona...
  {135129}{135173}...z tego cz?owieka stworzonego...|- W grzechu.
  {135177}{135269}- ...na twoje podobie?stwo.|- W grzechu i brudzie!
  {135273}{135341}W imieniu twoim, Ojcze,|i syna twego Jezusa Chrystusa.
  {135345}{135389}- Chod? na kolanka, synku.|- Amen.
  {135393}{135413}Amen.
  {135417}{135472}Amen.
  {135992}{136060}Przez tajemnic? wcielenia,
  {136064}{136156}cierpienia, ?mierci, zmartwychwstania|i wniebowst?pienia naszego pana, Jezusa Chrystusa
  {136160}{136247}nakazuj? ci, uka? swe imi?.
  {136424}{136492}Twoje imi?, demonie.
  {136496}{136539}Twoje imi?, demonie.
  {136543}{136620}Powiedz mi swe imi?!
  {137023}{137043}M?j kochany.
  {137047}{137111}Kwiatuszku.
  {137119}{137183}M?j pi?kny.
  {137622}{137702}Tatu? dzwoni z piek?a.
  {137958}{138017}Michael.
  {138030}{138089}Michael.
  {138102}{138146}Co si? sta?o?
  {138150}{138194}Nie mog?.
  {138198}{138285}Rytua? to wi?cej ni? s?owa.
  {138318}{138419}Widzia?e? go.|W co nie mo?na wierzy??
  {138438}{138497}We mnie.
  {138533}{138601}Nie rozumiesz?
  {138605}{138687}Wi?c dlaczego tu jeste??
  {138749}{138841}Co? ci? tu sprowadzi?o, Michael.
  {138845}{138913}Wszystkie twoje decyzje.
  {138917}{138995}Zostawi?e? dom ojca.
  {139013}{139084}Przyby?e? tutaj.
  {139109}{139194}Wszystko do tego prowadzi.
  {139205}{139249}To przeznaczenie.
  {139253}{139323}Nie jeste? sam.
  {139421}{139473}Co?
  {139493}{139563}Nie jeste? sam.
  {140739}{140798}Michael.
  {140811}{140855}Ojcze.
  {140859}{140903}Poddaj? si?.
  {140907}{140975}Nie masz si?y, nie masz wiary.
  {140979}{141047}M?dl si?, Michael.
  {141051}{141071}Witaj, Angie.
  {141075}{141119}...i Ducha ?wi?tego, Amen.
  {141123}{141191}Mog? o co? spyta??
  {141195}{141239}Kiedy ostatnio widzia?a? brata?
  {141243}{141287}...tak w niebie jak i na ziemi...
  {141291}{141335}Ma?a kurwo.
  {141339}{141383}Nie s?uchaj.
  {141387}{141455}Nie s?uchaj, ok. Ale czy|nie to zrobi?a??
  {141459}{141502}Nie s?ucha?a? go? Twojego brata.
  {141506}{141622}Zostawi?a? go w tym ?mierdz?cym|w?azie, odwr?ci?a? si? od niego...
  {141626}{141694}gdy krzycza? samotnie.
  {141698}{141770}Pami?tasz, Angie?
  {141794}{141862}Nigdy nie zapomnisz.
  {141866}{141910}Wi?c robimy z nim teraz|co chcemy.
  {141914}{142017}?yje w piekle,|dzi?ki swojej siostrze.
  {142058}{142150}Czemu p?aczesz? My?la?em,|?e chcesz zna? prawd?.
  {142154}{142246}Jak on.|?yje, by odnale?? prawd?.
  {142250}{142270}Prawda, Mikusiu?
  {142274}{142318}Zostaw j?.
  {142322}{142414}My?lisz, ?e nie znam twoich sekret?w?|Twoich grzech?w?
  {142418}{142486}Wstydzi?e? si? ojca,|on wstydzi? si? ciebie.
  {142490}{142557}Nienawidzi?e? go,|on ciebie te?.
  {142561}{142629}Cudowna rodzinka.
  {142633}{142725}Jak B?g mo?e ci? kocha?,|skoro ojciec tego nie robi??
  {142729}{142845}Nie. Nigdy nie by?e? przeznaczony|dla Boga, Michael.
  {142849}{142893}Zawsze by?e? przeznaczony dla mnie.
  {142897}{142959}Wystarczy?
  {142993}{143047}Ups.
  {143065}{143127}Niedaleko.
  {143161}{143258}To nie anio?a twoja matka ujrza?a.
  {143281}{143301}Nie.
  {143305}{143370}To by?em ja.
  {143377}{143445}Wybra?e? mnie dawno temu.
  {143449}{143540}kiedy jeszcze robi?e? w gacie.
  {143568}{143588}Pami?taj, Michael.
  {143592}{143636}Pami?tasz?
  {143640}{143684}Pami?tasz, kiedy pierwszy raz|sk?oni?e? si? przed krzy?em?
  {143688}{143756}Gdyby? tylko pami?ta?.
  {143760}{143780}Pami?taj, Michael.
  {143784}{143845}Pami?taj.
  {143904}{143924}O matko.
  {143928}{144032}Masz ma?y zbawiciel,|samotny na krzy?u.
  {144072}{144092}Tak.
  {144096}{144188}B?g ci? wybra?, Michael.|Dlatego tu jeste?.
  {144192}{144212}Pog?d? si? z tym.
  {144216}{144260}Przyjmuj Boga.
  {144264}{144308}- Przyjmij szatana.|- Bez niego nie wygrasz.
  {144312}{144332}Nie.
  {144336}{144408}Ca?kiem samotnie,
  {144480}{144534}Nie!
  {144767}{144862}Czy mam umie?ci? t? zgni?? prawd?
  {144887}{144955}w twoim ?onie?
  {144983}{145051}Pami?tasz jego krzyki...
  {145055}{145123}gdy odwr?ci?a? si? i odesz?a??
  {145127}{145231}Chcia?a? prawdy, panienko.|Wi?c jestem.
  {145319}{145384}A co z tob??
  {145463}{145530}Czujesz to pulsowanie, Michael?
  {145534}{145578}Lucas, pos?uchaj mnie.
  {145582}{145626}Lucasa tu nie ma.
  {145630}{145701}Nigdy nie wr?ci.
  {145726}{145842}Czujesz to drapanie w ?rodku,|niczym Bo?y palec?
  {145846}{145938}Teraz we mnie wierzysz, Michael?
  {145942}{146014}Wierzysz we mnie?
  {146038}{146092}Tak.
  {146110}{146181}Wierz? w ciebie.
  {146230}{146302}Wierz? w szatana.
  {146829}{146909}Wierz? w ciebie tak...
  {146925}{147003}...jak wierz? w Boga.
  {147021}{147111}Przyjmuj? go.|Przyjmuj? Boga.
  {147117}{147185}Wierz? w Boga Ojca,|stw?rc? nieba i ziemi.
  {147189}{147257}wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
  {147261}{147305}Wierz?.
  {147309}{147377}Wyp?dz? ci?, duchu nieczysty.
  {147381}{147449}Osnowo wad, tw?rco agonii.
  {147453}{147520}W imieniu Jezusa Chrystusa. opu?? tego cz?owieka.
  {147524}{147592}l mieniu Maryi, opu?? go.
  {147596}{147616}Nakazuj? ci.
  {147620}{147664}Ja, kt?ry wierz?.
  {147668}{147712}W imieniu naszego Pana, Jezusa Chrystusa...
  {147716}{147784}zgi?. przepadnij precz z tej istoty boskiej.
  {147788}{147856}Ten, kt?ry ci rozkazuje,|zrzuci? ci?
  {147860}{147928}z najwy?szych niebios|na samo dno piek?a.
  {147932}{148000}Us?ysz wi?c i b?j si?,|Szatanie, wrogu wiary.
  {148004}{148112}B?j si? ukrzy?owanego|i zmartwychwsta?ego!
  {148148}{148233}Nie opuszcz? ci?, Michael.
  {148292}{148373}Nigdy ci? nie opuszcz?.
  {148651}{148719}Powiedz swe imi?.
  {148723}{148834}W imieniu Jezusa Chrystusa|powiedz swe imi?.
  {148939}{149055}W imieniu Ducha ?wi?tego|nakazuj? ci. przedstaw si?!
  {149059}{149151}B?g ci nakazuje!|Przedstaw si?!
  {149155}{149175}lmi?!
  {149179}{149247}Przedstaw swe imi?!
  {149251}{149306}Baall
  {149347}{149402}Baall
  {149467}{149522}Baall
  {149586}{149641}Baall
  {150018}{150062}Znam ci?.
  {150066}{150144}l nakazuj? ci odej??.
  {150186}{150254}Opu?? to miejsce. Odejd?.
  {150258}{150302}Poddaj si?.
  {150306}{150398}W imieniu Ojca, i Syna,|i Ducha ?wi?tego...
  {150402}{150473}na wieki wiek?w.
  {152607}{152675}Jak nowy, no nie?
  {152679}{152723}Tak.
  {152727}{152795}To nie by? z?y rower.
  {152799}{152843}Wiesz, w dawnych czasach...
  {152847}{152915}przyprowadzi?a mnie tutaj.
  {152919}{152963}W ka?dym razie.
  {152967}{153011}Jeste? wolny, wyje?d?asz.
  {153015}{153059}To prawda.
  {153063}{153155}Mam nadziej?. ?e odnajdziesz swe miejsce.
  {153159}{153203}- Mam nadziej?|- Gdy tak b?dzie...
  {153207}{153275}nie zapomnij pomodli? si? za starego grzesznika.
  {153279}{153371}Zm?w par? zdrowasiek, je?eli to nie problem.
  {153375}{153395}Umowa?
  {153399}{153470}-Umowa.|-Dobrze.
  {153542}{153586}Wiesz, pierwszego dnia|gdy si? ukaza?e?
  {153590}{153658}chcia?em wyrzuci? ci? na ulic?.
  {153662}{153798}Ale nie zrobi?em tego,|bo dostrzeg?em w tobie cz?stk? siebie.
  {153806}{153884}Przera?aj?ce, prawda?
  {153950}{154066}Dzi?ki za wszystko, udanej podr?y|i jeszcze co?.
  {154070}{154138}Ty jeste? wiar?. Trzymaj si? tego.
  {154142}{154220}Zawsze walcz o dobro.
  {154286}{154343}Spoko.
  {154358}{154428}Wyno? si? st?d.
  {154525}{154593}?egnaj, Ojcze.
  {157067}{157135}Pob?ogos?aw mnie ojcze,|bo zgrzeszy?am.
  {157139}{157231}Ostatni raz u spowiedzi by?am|6 tygodni temu.
  {157235}{157316}A jakie s? twe grzechy?
  {157331}{157462}dzia?aj?cych na terenie USA. Ma parafi? niedaleko|Chicago.
  {157546}{157677}ponad 2000 egzorcyzm?w.|Nadal to robi niedaleko Florencji.
  {157858}{157971}Ver 1.0|T?umaczenie: GHunter | Korekta: kuros
  {157996}{158046}Tip for download: Open Subtitles MKV Player

Other formats:
Download in SRT Download in SUB Download in SSA Download in SMI
Download
 

Related - subtitle

Subtitles Rating Language CDs FPS Format Added Download
1

The Rite

Rel: Il rito ita utf 8 srt

0x0x itItalian 2 0 srt 2011-10-05 | 22:34:11 Download